Naložbe sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnersko povezovanje v verigi vrednosti za uspešen nastop na avstrijskem trgu«, odobrene v okviru  javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019 (»PreMera«)

S širitvijo na tuje trge želimo povečati obseg našega poslovanja zunaj naših meja. Osredotočili smo se na avstrijski trg na katerega želimo priti predvsem v sektor avtomobilske industrije, saj je v Avstriji dobro razvita proizvodnja avtomobilov in avtomobilskih delov.

S tem namenom bomo v projektu PreMera vzpostavili partnerstvo treh podjetij, katerih dejavnosti se močno povezujejo in skupaj lahko ustvarimo konkurenčne meroslovne rešitve, z visoko dodano vrednostjo. Avstrijskemu trgu bomo tako z inovativnimi marketinškimi pristopi ponudili kontrolno-merilne rešitve, orodja in merilne sisteme, s priloženim certifikatom o kalibraciji akreditiranega laboratorija – najvišja stopnja uradno potrjene strokovne tehnične kompetentnosti.

Poleg vzpostavitve partnerstva, so ključni cilji izvesti analizo avstrijskega trga, predstaviti partnerstvo na poslovnih dogodkih, povečati mrežo poslovnih partnerjev, zvišati direktni izvoz in izvesti prve aktivnosti za vstop v večje dobaviteljske verige.

Vodilni partner: LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Partnerji: PRECISIUM d.o.o. in NELA razvojni center d.o.o.,

Trajanje projekta: 01.09.2018 – 31.10.2019
Vrednost projekta: 245.717,50 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.